otevřeno v roce 1937

V naší obci je zřízena místní knihovna, která je cílem podpory od Středočeského kraje poskytované formou regionálních funkcí.
Knihovna města Mladá Boleslav poskytuje naší knihovně odbornou pomoc. Součástí této pomoci je i práce s výměnným fondem Středočeského kraje (meziknihovní výměna knižního fondu).

Knihovna v Domousnicích je otevřena každý pátek od 17:00 hod. do 18:00 hod. Knihy půjčuje paní Lenka Zítková.
Součástí knihovny je i detašované pracoviště (kancelář obecního úřadu), kde v době otevření knihovny je možný veřejný přístup k informační síti (internetu).