otevřeno v roce 1937

Parkování je možné přímo v areálu koupaliště za poplatek 80 Kč/auto/den, kapacita je omezená.
V případě naplnění parkoviště uvnitř areálu je možné zdarma zaparkovat na odstavné travnaté ploše obce za pohostinstvím při vjezdu do obce, viz přiložená mapa

Procházkou dojdete ke koupališti za necelých 5 minut.

Děkujeme Vám, že neparkujete podél komunikace a umožníte tím bezpečný průjezd naší obcí, hlavně pro vozy integrovaného záchranného systému.