otevřeno v roce 1937

V obci jsou tyto památkově chráněné objekty:

V Domousnicích zámek, zámecký park, socha ženy v antickém rouchu a socha  poprsí muže s plnovousem, Ve Skyšicích socha sv. Panny Marie.

Dále se zde nachází objekty památkového zájmu:

V Domousnicích hospodářský dvůr, roubené objekty lidové architektury, ve Skyšicích roubené objekty lidové architektury.