otevřeno v roce 1937

Z historie

Článek v dobovém tisku o slavnostním otevření koupaliště:

Historické fotografie:

Prospekt: